Hitachi Capital Mobility Czech Republic

Základní principy řízení

Poslání

Naše aktivity provádíme s ohledem na globální životní prostředí, přičemž usilujeme o budování firmy vytvářející sociální hodnoty, přinášející nové hodnoty pro sociální rozvoj a lepší život pro všechny.

Principles (Zásady)

Firma Hitachi Capital prosazuje uplatňování následujících zásad a chce „přispívat k vytvoření bohatší lidské společnosti vytvářením hodnot požadovaných jak společností, tak i klienty“.

 1. Udržitelný růst
  Postavíme-li na první místo důvěru, budeme schopni dosáhnout udržitelného růstu podporovaného vysokou kvalitou řízení.
 2. Respekt k lidské důstojnosti
  Vzájemnou úctou budeme zdokonalovat sebe samé jako disciplinované jedince a zároveň se budeme snažit posílit silné stránky firmy.
 3. Implementace firemních etických principů
  Z vlastní iniciativy budeme jednat v souladu se zákony a etickými principy a přispívat tak k rozvoji plnohodnotné lidské společnosti.
 4. Orientace na budoucnost
  Výzva vytvořit novou hodnotu nikoli navázáním na metody užívané v minulosti, ale přizpůsobením se budoucím změnám.
 5. Orientace na klienta
  Usilujeme o to, abychom se stali firmou, kterou klienti potřebují, vždy zaměřenou na uspokojení jejich požadavků a jednající z jejich perspektivy.
 6. Zde a teď: „skutečné místo, reálná situace, konkrétní případ“
  Komunikace s klienty probíhá na skutečném místě. Klienti jsou naší prioritou, proto jednáme s pochopením reálné situace a zaměřujeme se na konkrétní případ.
 7. „Základy“ a „Etika“
  Přijměte základy. Abychom správně plnili každodenní úkoly a zajistili správné chování v každé situaci, musíme se vrátit k základům.
 8. Kvalita především
  Kvalita je vždy na prvním místě, pokračujeme v úsilí o zlepšení kvality a chceme se stát firmou, které si klienti váží a důvěřují jí.
 9. Různorodost
  Pochopení různorodosti nápadů, způsobů práce a vytváření nových hodnot, usilující o vytvoření dynamické firemní kultury.
 10. Individuální odpovědnost
  Samostatné plnění vlastních úkolů a povinností, nespoléhání na druhé a zdokonalování vlastních schopností a dovedností.
 11. „Soulad“
  Ochota respektovat názory druhých a vést jednání vyčerpávajícím a čestným způsobem a zároveň spravedlivě a nestranně, a po vyvození závěrů být připraveni ke spolupráci pro dosažení společného cíle.
 12. „Upřímnost“
  Otevřený a upřímný přístup, bez vytváření umělých překážek mezi sebou a druhými. „Upřímnost“ je stav mysli vnášející důvěru, kterou nám projevila lidská společnost.
 13. „Průkopnický přístup“
  Otevřený a upřímný přístup, bez vytváření umělých překážek mezi sebou a druhými. „Upřímnost“ je stav mysli vnášející důvěru, kterou nám projevila lidská společnost.