Hitachi Capital Mobility Czech Republic

Poslání a hodnoty

Poslání

Budování naší firmy poskytováním hodnot a služeb, kterých si naši klienti cení a respektují je.

Vize

Být nejdůvěryhodnějším dodavatelem řešení vozových parků, kterého si klienti cení za úroveň služeb a kompetence.

 

Jsme odborníci dodávající řešení reagující na výzvy klientů a jejich podnikání a také požadavky vozových parků. Naše základní hodnoty jsou vytvářeny úsilím o podporu podnikání klienta a dosahovány díky společným cílům. Fungujeme na základě vysokých etických standardů, jako jsou slušnost, soudržnost jednání a profesionalita. Rozvíjíme naši nabídku zaváděním inovativních výrobků. Zaměstnáváme lidi, kteří budují důvěru svou péči o klienty, spolupráci a kompetencemi.

  

Soulad

Při budování důvěry pracujeme jako jeden tým. Navzájem si vážíme a s každým jednáme čestně, počínaje našimi klienty až po naše kolegyně a kolegy.

 

Upřímnost

Děláme, co říkáme, že uděláme a komunikujeme otevřeně. Posloucháme a provádíme opatření.

 

Průkopnický postoj

Máme odvahu zkoušet nové věci a provádět změny, a zároveň čerpáme z nich radost a spokojenost.