Hitachi Capital Mobility Czech Republic

Podmínky používání

  Právní podmínky Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.( “HCPL”)

Před používáním webových stránek HCPL („Portál“) se prosím důkladně seznamte s níže uvedenými zásadami. Používáním tohoto portálu souhlasíte s níže uvedenými podmínkami používání. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, tento portál nepoužívejte. HCPL může podmínky kdykoli změnit a takové změny budou okamžitě zveřejněny. Protože pravidla používání portálu jsou pro vás závazná, občas tyto stránky navštivte a zkontrolujte aktuální pravidla.

Podmínky přístupu a pravidla používání těchto stránek byly stanoveny v souladu s polským právem, a vstup na stránky a jejich používání se rovná jejich schválení, s výjimkou oblasti práva nazývané jako konflikt právních předpisů, a také souhlasu, že veškeré kroky nebo právní řízení mezi HCPL a uživatelem, vyplývající z přístupu a používání těchto stránek, musí být předány pouze místně příslušnému soudu se sídlem v Polsku.

 

Autorská práva

Copyright © 2016, Hitachi Capital Polska Sp. z o. o. Všechna práva vyhrazena.
Autorská práva k materiálům publikovaným na serveru Hitachi Web Server jsou vlastnictvím firmy HCPL. HCPL opravňuje uživatele k reprodukci materiálů pro nekomerční účely, pro použití vámi nebo ve vaší organizaci pouze pod podmínkou uvedení informace o autorských právech na každé stránce a na všech kopiích a také ve všech studiích, dokumentacích a jiných materiálech, které vznikly s použitím těchto podkladů.

Ostatní uživatelé musí být jasně informováni o veškerých změnách, které byly provedeny v původních materiálech tak, aby se změněné verze nezaměňovaly s originálem. Firma HCPL si vyhrazuje veškerá práva, včetně autorských práv, k údajům, souborům a/nebo obrázkům, textům a médiím, které materiály obsahují.
Činnosti jako komerční zveřejnění, kopírování nebo šíření dokumentů Hitachi, které vytvářejí osobní nebo komerční zisk bez předchozího písemného souhlasu, jsou zakázány. Některé materiály, včetně materiálů třetích stran, mohou podléhat různým pravidlům používání.

 

Omezení

Tento portál může obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Materiály poskytované na tomto portálu se připravují a dodávají „tak, jak jsou“ a nevztahují se na ně žádné záruky – ať výslovné nebo domnělé – včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodní hodnoty, vhodnosti pro daný účel, vlastnických práv a nedotknutelnosti práv třetích stran. HCPL v žádném případě neodpovídá za žádné přímé, nepřímé nebo následné škody nebo žádné škody vzniklé v souvislosti s prohlížením a používáním portálu a v souvislosti s používáním materiálů zveřejněných na webových stránkách.

Firma HCPL vynaloží veškeré úsilí, aby informace zveřejněné na stránkách byly stále aktualizovány, ale neposkytuje žádnou záruku, co se týče jejich přesnosti a úplnosti. HCPL neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku přístupu nebo ztíženého přístupu k těmto webovým stránkám a škody vzniklé odkazováním na informace na nich uvedené. Popisy výrobků a služeb jsou zveřejněny pouze za účelem zajištění obecných informací o povaze a typech nabízených výrobků a služeb skupinou HCPL. Popisy nepředstavují nabídku pro potenciální klienty. Pokud máte zájem o konkrétní výrobek nebo službu, kontaktujte nás.

Kliknutím na některé odkazy na stránkách můžete být přesměrováni na jiné, nesouvisející webové stránky, za které HCPL nenese žádnou odpovědnost. Uživatelé používající webové stránky třetích stran jsou povinni seznámit se s podmínkami používání, které jsou na nich zveřejněny.

Zprávy a materiály, které jsou zasílány firmě HCPL e-mailem, jsou uloženy ve veřejné databázi. Veškeré informace zasílané firmě Hitachi musí být pravdivé a v souladu se zákonem a nesmí porušovat práva jiných osob. HCPL si vyhrazuje právo kdykoli změnit portál, na něm popsané výrobky a služby i právní podmínky.

 

Ochranné známky a loga

Ochranné známky a loga použité na těchto stránkách jsou registrované a neregistrované. Ochranné známky HCPL a jiných společností skupiny Hitachi a třetích stran se mohou používat pouze způsobem dovoleným jejich majiteli.

 

Tento portál vlastní a kontroluje:

Hitachi Capital Polska Sp. z o. o.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Registrace v Polsku: Číslo KRS: 0000242025